आई-वडिलांना विसरू नका

खूप छान गोष्ट आहे. मुलगा आणि वडिलांच्या नात्याची. हल्ली आई-बाप मुलांना जड झाले आहेत. त्यांना वृद्धाश्रमात धाडले जात आहे. यावरच ही कथा आहे. 

एकदा एक वयोवृद्ध बाप आपल्या उच्च शिक्षित मुलासोबत घराच्या छतावरती बसला होता. तेथे एक कावळा आला. मुलाला बापाने विचारले, ते काय आहे? मुलगा म्हणाला कावळा. पुन्हा दुसऱ्यांदा बापाने विचारले, ते काय आहे? मुलाने पुन्हा उत्तर दिले कावळा. 

तिसऱ्यांदाही बापाने विचारले ते काय आहे? मुलाने जरासे दात-ओठ खात म्हटले, कावळा. मग ते दोघे घरात गेले. त्याला पुन्हा बापाने विचारले ते आत्ता आले होते ते काय होते? मुलाचा संयम सुटला होता त्याने ओरडत सांगितले, समजत नाही का? कावळा...... कावळा... कावळा. 

पाचव्यांदा बापाने विचारले ते आपण पाहिले ते काय होते? मुलगा आता मात्र जाम भडकला त्याने त्यांना सांगितले, का टाईमपास करताय? तुम्हाला कितीदा सांगितले तो कावळा होता म्हणून, तरी तुम्हाला समजत नाही का? का जाणून- बुजून त्रास देताय? 

मग त्या वयोवृद्ध बापाने त्या मुलाला घरातील एक डायरी आणायला सांगितली. त्याने ती आणली, त्यात हीच कथा लिहिली होती. 

परंतु, ती थोडी वेगळी होती. त्या बापाच्या जागी एक लहान मुलगा होता. त्याने बापाला एक-दोन नाही तर तब्बल 25 वेळा हाच प्रश्न केला होता, आणि तितक्याच वेळा त्याच्या वडिलांनी त्याच्या प्रश्नाला हसत हसत उत्तर दिले. 

त्यांना त्याच्या विचारण्याचा मुळीच राग येत नव्हता, उलट त्यांना त्या मुलाचा निरागस स्वभाव आणि त्याचे ते विचारणे आवडत होते. तो बाप त्या मुलाचाच होता जो त्याला केवळ पाच वेळा विचारल्यावर त्यांच्यावर खेकसला. 

फरक फक्त हाच, की मुलासाठी बापाने केलेले कष्ट, त्यांनी सहन केलेल्या सर्व वेदना तो विसरला होता. उलट त्याने वडिलांना केवळ दु:खच दिले. लक्षात ठेवा. तुमच्या आई-वडिलांनी तुमच्यासाठी कितीतरी कष्ट केले आहेत आणि तुम्ही त्यांच्यासाठी केवळ दु:खच देत आहात? आई-वडिलांना विसरू नका. त्यांनी केलेल्या कष्टांना विसरू नका.

Son and father's relationship Now the parents have grown up with parents. They are being sent to old age homes.


Once an old man sat on the roof of his house with his highly educated child. There was a crow. The father asked the father, what is that? The boy said the crow. Again the father asked again, what is that? The child answered again the crow.


The third time the father asked what was it? The child said to eat a lot of tooth and lips, Crow. Then they both went into the house. What was it that he had just come back to his father? The boy's patience was over, he shouted, do not you understand? Crow ...... Crow ... Crow.

The fifth time the father asked, what did we see? The boy just jumped, and he told them, why are you doing this? How often did you say it was a crane, but you do not understand? Do you know why?

Then the old father told him to draw a diary in the house. He brought it, the same story was written in it.

But, she was a little different. He had a small boy in place of his father. He questioned his father not a couple or 25 times, and at the same time, his father laughed over his question.

They did not get angry at the thought of their thoughts, but they liked the child's innate nature and asked him. He was the father of a child who only asked him for five times.

The only difference was that he had forgotten all the pain that his father suffered for his son. Instead, he only condolences his father. Remember. Have your parents worked so hard for you, and you are giving them only sadness? Do not forget the parents. Do not forget the work done by them.

No comments:

Post a Comment

@templatesyard